Zakończone postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres 3 lat (2022-2024). DBFO.WAO.26.3.1.2021.DG Postępowanie krajowe Części: 1 2021-06-30 14:03
Dostawa energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres trzech lat (2021-2023) DBFO.WAO.26.3.1.ZP.2020.1.DG Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4 2020-11-05 12:07

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa